Eric Gustaf af Klint (1801-1846)

Eric Gustaf af Klint (1801-1846) var en svensk sjömilitär, son till viceamiralen Gustaf af Klint (1771-1840) och brorson till Carl af Klint (1774-1840). Eric Gustaf af Klint föddes på Carlbergs slott i örlogsstaden Karlskrona den 15 oktober 1801 och avled nära Kuba i den Mexikanska viken den 30 april 1846.

Biografi

 • Eric Gustaf af Klint föddes i Karlskrona år 1801.
 • Vid tolv års ålder började han som kadett vid Karlberg, den Kungliga Krigsakademien på Karlbergs slott i Solna, en verksamhet som grundats år 1792 för officersutbildning av kadetter från armén och flottan.
 • År 1817 utexaminerades af Klint som underlöjtnant vid örlogsflottan.
 • Förutom att vara sjöofficer i flottan arbetade af Klint privat på olika handelsfartyg. Till exempel var han först styrman på briggen Visiten från Uddevalla när den år 1821 genomförde resor till Gadix och Newcastle. I november 1821 drabbades den engelska kusten av en våldsam storm där 225 fartyg förolyckades, men af Klint klarade sig.
 • År 1825 färdades af Klint till Carthagena och New York som styrman på fregatten Chapman.
 • År 1827 befordrades han till premierlöjtnant.
 • År 1827-1838 arbetade af Klint som lärare vid flottans navigationsskola i Karlskrona. Han deltog också vid många övningsexpeditioner med segelflottan och skärgårdsflottan – både som utkommenderad och som frivillig.
 • Åren 1837-1838 var han befälhavare för kronolastbriggen Två Bröder, när den transporterade proviant till eskadern i Medelhavet. Där imponerade han med sina navigationsfärdigheter genom att efter mörkrets inbrott, och under blåsiga förhållanden, klara av att segla in i hamnet på Corfu.
 • Efter faderns död år 1840 tog Eric Gustaf af Klint över ansvaret för arbetet med Sveriges sjöatlas.
 • År 1841 befordrades af Klint till kapten i Kongl. Maj:ts flotta.
 • År 1842 gav han ut en lärobok i navigationsvetenskap
 • År 1845 kommenderades han som chef på korvetten Carlskrona på dess expedition till Västindien. Den 30 april följande år avled han i en orkan strax utanför Kuba.

Arbetet med sjökort och läromedel

Precis som sin far, viceamiralen Gustaf af Klint, ägnade sig Eric Gustaf af Klint åt att upprätta sjökort. Han lärde sig grunderna under sin fars ledning och började sedan arbeta mer självständigt, och efter faderns död var det tack vare Eric Gustafs insatser som arbetet med faderns stora sjökartverk kunde fortgå.

Boken ”Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmiska tabeller et cetera” av Eric Gustaf af Klint, utgiven första gången år 1842, kom att bli ett mycket välkänt verk inom den svenska sjöfartsutbildningen, och allmänt accepterad som den bästa och mest kompletta svenska läroboken för undervisning i navigationslära. Af Klint kom senare att ge ut en ny och utvidgad upplaga som även den blev flitigt använd.

Död

Eric Gustaf af Klint omkom på valborgsmässoafton 1845 tillsammans med flera besättningsmän då korvetten Carlskrona, där han var chef, kantrade och sjönk efter att ha hamnat i en orkan utanför Kap Matanzas i Karibien, strax utanför Kuba.

Han var vid sin död kapten vid Kongl Maj:ts flotta och Riddare af Kongl. Svärdsorden.

Hans gravsten finns vid Adelsö kyrka på Adelsö, den ö i Mälaren där familjen af Klint ägde godset Hanmora från 1803 och Tofta från 1810.