Vandrarhemmet Gustaf af Klint

Gustaf af Klint var ett flytande vandrarhem i Stockholm som stängde år 2015, efter att ända sedan slutet av 1970-talet tagit emot gäster ombord på den utrangerade HMS Gustaf af Klint. Stängningen berodde på att Stockholms stad i samband med beslutet om ombyggnaden av Slussen också bestämde att turande fartyg skulle prioriteras vid Stadsgårdskajen.

Jessica Kvarnström, som ägde HMS Gustaf af Klint och drev vandrarhemsverksamheten tillsammans med sin familj, fick därför besked om att hennes fartyg inte längre skulle få ligga kvar vid Stadsgårdskajen nedanför Slussen. Till en början verkade detta inte vara så farligt för vandrarhemsverksamheten – Kvarnström fick nämligen besked om att HMS Gustaf af Klint skulle få en plats vid Norr Mälarstrand istället, så vandrarhemmet började förbereda sig för flytten dit. Famljen Kvarnström lät bland annat renovera skrovet och bygga en ny landgång.

De boende i närheten av den nya kajplatsen satte dock käppar i hjulet för verksamheten på den nya platsen genom att överklaga Gustaf af Klints rätt att ligga där, och till slut hävdes beslutet av Mark- och miljööverdomstolen. Gustaf af Klints motöverklagan avslogs av Svea hovrätt, och under våren 2015 återvände Gustaf af Klint till Stadsgårdskajen i väntan på vidare flytt till den nya plats de blivit tilldelade – den i närheten av Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand.

Flytten till Söder Mälarstrand skedde i september 2015, men då hade familjen Kvarnström redan beslutat sig för att sälja båten och lägga ned verksamheten, bland annat för att det är så mycket svårare för besökare att ta sig till den nya kajplatsen med hjälp av allmänna kommunikationer. ”Det är klart att våra gäster kan gå de 20 minuter det tar dit i juni. Men i februari när det inte finns några bussar och taxi knappt kan stanna blir det inte lätt att bedriva någon verksamhet,” kommenterade Jessica Kvarnström i samband med att båten lades ut till försäljning. Den utdragna rättstvisten hade också skadat företaget rejält ekonomiskt.

Den plats vid Slussen som familjen Kvarnström föreslog att de skulle kunna tilldelas istället för platsen vid Münchenbryggeriet gick till fartyget Birger Jarl, som en del av Stockholms stads satsning på att prioritera turande fartyg vid Slussen, det vill säga fartyg som bedriver rörlig trafik och tillräckligt ofta tar sig ut bortom Fjäderholmarna.

Skeppet

HMS Gustaf af Klint byggdes på Finnboda Varv år 1941 för att fungera som svenskt örlog- och sjömätningsfartyg. Det namngavs efter viceamiral Gustaf af Klint, som levde 1771-1840 och var en framstående svensk sjömilitär och kartograf. Under den senare delen av sitt liv arbetade han med att skapa den omfattande sjökortssamlingen Sveriges sjöatlas, och det var därför mycket passande att ett sjömätningsfartyg fick bära hans namn.

HMS Gustaf af Klint användes som sjömätningsfartyg på uppdrag av Sjöfartsverket, men bemannades av personal från den svenska flottan.

I början av 1960-talet moderniserades HMS Gustaf af Klint och förlängdes med 4,8 meter.

Efter att HMS Gustaf af Klint utrangerats gjordes fartyget om till vandrarhem.

Korta fakta om skeppet HMS Gustaf af Klint

Historik

Byggnadsvarv Finnboda Varv, Stockholm
Sjösatt 1941
Ägare Kungl. Sjökarteverket (1941-56)
Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1956-69)
Sjöfartsverket > (1969-)
Gustaf af Klint AB (2009-)
Anropssignal SCWN

Tekniska data 1941

Längd 42,90 meter
Bredd 8,66 meter
Djupgående 4,67 meter
Tonnage 485 brt
Maskin 4-cyl. 2-taktsdiesel, AB Atlas-Diesel
126 Ihk

Tekniska data 1967

Längd 52 meter
Bredd 8,7 meter
Deplacement 750 ton
Maskin 640 Ehk

Tekniska data 2009

Tonnage 644 brt
424 nrt