Forex daytrading

Daytraders brukar vanligen söka upp tillgångar där marknaden har mycket hög likviditet. Anledningarna till detta är flera. En av dem är att daytraders vanligen tillämpar tekniker som går ut på att dra nytta av förhållandevis små kursförändringar. Detta innebär i sin tur att kan vara extremt viktigt att ens order utförs så snart man lagt den. Tvingas ordern ligga och vänta på grund av bristande likviditet kan detta snabbt förvandla en vinst till en förlust, eftersom daytrading ofta innebär mycket små marginaler. Extra tydligt är detta bland så kallade scalpers, en slags daytraders som exploaterar extremt små prisfluktuationer.

Sökande efter hög likviditet har gjort att väldigt många daytraders har valt forexmarknaden som sin handelsplats, eftersom den har extremt hög likviditet. Likviditeten är dock inte jämt utspridd över samtliga valutapar, utan det är vissa valutapar som uppvisar mycket högre likviditet än övriga.

Det valutapar som har absolut högst likviditet är EUR/USD. Exempel på andra valutapar som också har mycket hög likviditet är USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF.

mynt

EUR/USD daytrading

Att EUR/USD är det mest handlade valutaparet på forexmarknaden är inte svårt att förstå när man tar i beaktande hur enorma ekonomier USA respektive Eurozonen har.

I valutaparet EUR/USD är the EUR som är basvaluta och USD som är motvaluta. En pip motsvarar ett steg hos den fjärde decimalen.

Exempel: Om valutakursen EUR/USD 1.14751 rör sig en pip uppåt hamnar den på 1.14761.

(Info: I den här artikeln använder vi punkt som decimaltecken för valutakurser, eftersom valutakurser brukar anges enligt engelskspråkig standard på den internationella forexmarknaden. Det är alltså punkt som är decimaltecken.)

Den som ägnar sig åt daytrading med EUR/USD kan njuta av en mycket tajt spread. Välj mäklare och handelsplats med omsorg, så att du inte hamnar hos någon som erbjuder en sämre spread än vad som är rimligt att acceptera som hobbyhandlare.

Valutaparet EUR/USD påverkas mycket av hur den Europeiska centralbanken (ECB) och United States Federal Reserve System (Fed) agerar, samt hur det går för de båda ekonomierna. Generellt sett brukar man få se värdet stärkas för USD i förhållande till EUR om Fed höjer statslåneräntan, och vice versa.

USD/JPY daytrading

I det här valutaparet är USD basvaluta och JPY motvaluta. JPY står för yen, vilket är japans nationella valuta.

Smeknamnet på valutaparet USD/JPY är gopher.

Den japanska riksbanken har sedan 1970-talet försökt hålla nere värdet på yenen i förhållande till USD för att stödja den japanska exportmarknaden.

Eftersom yenen har ett så lågt värde i förhållande till USD är det inte fjärde decimalen som är en pip utan andra decimalen. Exempel: Om valutakursen USD/JPY 109.65 rör sig en pip uppåt hamnar den på 109.66.

JPY anses som en ”säker” valuta och tenderar därför att öka i värde när det är oroligt på marknaderna. Dock ses även USD som en ”säker” valuta, så exakt vad som händer med valutaparet USD/JPY kan vara svårt att förutsäga.

Som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen 2008 sjönk de flesta valutor i förhållande till JPY. (CHF, det vill säga schweizerfrancen, var ett viktigt undantag.) I april 2013 meddelade den japanska riksbanken att de ämnade utvidga sitt Asset Purchase Program med motsvarande 1.4 triljoner USD över två år. Den japanska centralbankens inflationsmål är 2% inflation.

Värt att veta för den som vill ägna sig åt daytrading med USD/JPY är att yenen frekvent används för carryhandel. En handlare lånar pengar i Japan där ränteläget är mycket lågt och investerar i ett land där ränteläget är högre.